Методика розв'язування розрахункових задач
(МРРЗ)

Вимоги до методики розв’язування розрахункових задач у школі. Методика розв’язування задач по темах: реакції у газовому стані, задачі на хімічний еквівалент, вивід формул речовин, розрахунок за хімічними та термохімічними рівняннями, задачі на встановлення концентрації розчинів, задачі на пластинки, задачі на суміші, урівнювання рівнянь окисно-відновних реакцій, задачі на встановлення невідомих сполук, задачі на розпізнавання органічних речовин, комбіновані й олімпіадні задачі.