Охорона праці в галузі (Органічної хімії)
(Охорона праці в галузі (Органічної хімії))

Загальна кількість годин та кредитів в ECTS: денна форма навчання (екологія) – 36 годин/1 кредит; денна форма навчання (хімія) – 36 годин/1 кредит.

Із них:

Лекцій: денна форма навчання (екологія) – 17, денна форма навчання (хімія) – 18.

Самостійна робота: денна форма навчання (екологія) – 19 год., денна форма навчання (хімія) – 18 год.

Форма підсумкового контролю: іспит

Мета дисципліни: опанувати основами безпеки технологічних процесів та основами безпеки праці хімічних лабораторіях та на дослідних установках.

Завдання дисципліни: формування знань, вмінь і навичок створення безпечних умов праці на виробництві та в хімічних лабораторіях, безпечної експлуатації виробничого обладнання та лабораторних установок.

Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни: після завершення курсу студент має показати знання щодо дії шкідливих хімічних факторів на організм людини, про охорону навколишнього середовища від забруднень промисловими викидами та основи безпеки технологічних процесів.

Студент повинен знати правила безпеки праці в хімічних лабораторіях та на дослідних установках.