Хімія (для студентів ІТФ)
(Хімія (для студентів ІТФ))

Хімія (для студентів ІТФ)

Мета дисципліни «Хімія» - формування у студентів світогляду і розвиток хімічного мислення, вивчення властивостей технічних матеріалів, а також застосування цих знань при вивченні спеціальних дисциплін і в подальшій виробничій діяльності.

В процесі вивчення дисципліни «Хімія» закладається загальнонауковий і професійний фундамент, формуються основні прийоми пізнавальної діяльності, без яких не може обійтися жоден фахівець.