Хімія напівпровідників
(ХНП)

Метою курсу є ознайомлення студентів, що спеціалізуються на кафедрі неорганічної хімії, з хімічними та (частково* фізичними основами матеріалознавства напівпровідників: статистика електронів та дірок в напівпровідниках, як зонна теорія, основні  фізичні (електричні, оптичні, термоелектричні* властивості напівпровідників, процеси  вирощування їх монокристалів.   Завданням курсу є набуття студентами знань про напівпровідники, специфіку їх використання. Неорганіки мають застосувати набуті знання при виконанні та захисті дипломних робіт.