Вибрані розділи неорганічної хімії
(ВРНХ)

Загальні відомості про дисципліну
Навчальна дисципліна:  вибіркова, цикл дисциплін вибору вуза;
Курс– 2,  семестр– 1 (3*, для бакалаврів;
Загальна кількість годин та кредитівECTS: 114 год. / 4 кредитиECTS із них:
Лекцій: _17__ год. (1 год/тиждень*
Лабораторних занять: _34__ год. (2 год/тиждень*
Самостійної роботи: _63_ год.
Форма підсумкового контролю: іспит