Методика викладання хімії
(МВХ)

система змісту навчального предмету; основні вимоги до вчителя хімії; зміст та побудова шк. курсу хімії; програми з хімії; планування навчання; методи навчання хімії; класифікація методів; процесуальний блок навч. предмету: дидактичні принципи; структурно-логічний аналіз матеріалу; проблемне навчання в МВХ; класифікація уроків з хімії; засоби навчання хімії: шкільний кабінет, підручник, посібники; наочність при вивченні хімії; формування основних хім. понять при викладанні хімії; узагальнення і сист. знань з хімії; самостійна робота учнів; розрахункові задачі з хімії; моделі тестових завдань; контроль знань учнів з хімії; критерії оцін. знань.

Попередні умови: необхідні знання неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, знання з педагогіки та психології.

Цілі та завдання: інтеграція психолого-педагогічних та хімічних знань та перенесення їх на практику навчання хімії в ЗНЗ; формування рецептивних, репродуктивних, акцептивних, аплікативних та продуктивних вмінь для здійснення навчання хімії учнів ЗНЗ.