Моделювання хімічних процесів
(МХП)

Обсяг курсу 8 лекцій та 8 лаб.робіт

Підсумковий контроль: кумулятивний іспит.