Моделювання хімічних процесів
(МХП)

Обсяг курсу 7 лекцій та 10 лаб.робіт

Підсумковий контроль: кумулятивний іспит.