Екологічна метрологія
(Екологічна метрологія)

Курс „Екологічна метрологія” спрямований на формування у студентів відповідних знань у галузі метрології:

-         методів аналізу та контролю об’єктів навколишнього природного середовища;

-         форми та способів екологічної оцінки стану природного середовища;

-         принципів екологічного нормування показників якості природного середовища;

-         державної системи стандартів по охороні природного середовища.

Вивчення курсу передбачає розгляд наступних питань. Основні поняття і закони екології. Особливості взаємодії людського суспільства і природи. Метрологічні характеристики екологічного та санітарно-гігієнічного стану навколишнього природного середовища. Основні поняття і принципи метрології. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Похибки вимірювань. Особливості вимірювання фізичних величин. Метрологічне забезпечення хіміко-аналітичних вимірювань в екології. Метрологічні аспекти хімічного аналізу об’єктів навколишнього середовища.

Завдання вивчення дисципліни

Завданням вивчення дисципліни „Екологічна метрологія” спрямований на формування у студентів відповідних знань у галузі:

  • метрології методів аналізу та контролю об’єктів навколишнього природного середовища;
  • форми  та способів екологічної оцінки стану природного середовища;
  • принципів екологічного нормування показників якості природного середовища;
  • державної системи стандартів по охороні природного середовища;

Освоєння курсу „Екологічна метрологія” забезпечує вміння:

 

  • вибирати оптимальні метрологічні умови вимірювань показників якості природного середовища;
  • теоретично розраховувати та практично визначати ГДК викидів, зливів, та навантажень;
  • грамотно використовувати нормативні документи під час виконання екологічних оцінок та експертиз.

 

 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студенти повинні знати форми та способи екологічної оцінки стану природного середовища, принципи екологічного нормування показників якості природного середовища, державної системи стандартів з охорони навколишнього середовища, теоретично розраховувати та практично визначати значення гранично допустимих концентрацій, викидів, скидів та навантажень, грамотно використовувати нормативні документи при виконанні екологічних оцінок та експертиз.