Алгоритм дослідження екології видів
(Алгоритм дослідження екології видів)

Універсальні компетенції: здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;

вміння визначити, ставити і вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність до  абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

 

генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань; здатність налагоджувати потрібні вертикальні та горизонтальні комунікації для реалізації проектів.

 

Професійні компетенції:          - здатність мислити життєвими циклами;  усвідомлення переваг циркулярної економіки,  здатність використовувати творчий підхід до розробки екодизайнерських  проектів, здатність тлумачити знаки екомаркування продуктів,

Після вивчення курсу, аспірант повинен знати:

особливості та пріоритети нового типу європейської економіки – циркулярної економіки (Circular Economy), нематеріальні важелі стимулювання розвитку циркулярної економіки, основні властивості чистого виробництва, етапи життєвого циклу продукту; основні принципи концепції екодизайну,  етапи проектування екодизайну та основні кроки його імплементації, зміст основного документу з інтеграції екодизайну в процес розробки продукту: -  ISO / TR 14062: 2002; нові екологічні стандарти на широкомасштабні заходи та події віддзеркалені в ISO20121,

 правові заборони ЄС на небезпечні речовини в продуктах та їх частинах,  визнані екологічні знаки маркування продуктів в ЄС та Україні,

розуміти: ключову стратегію нової екологічної політики ЄС,  суть понять «чисте виробництво», «екодизайн продуктів і послуг» та «циркулярна економіка», значення зелених державних закупівель,

вміти: мислити життєвими циклами (Life cycle thinking), аргументовано пояснювати переваги чистого виробництва для промислових компаній, демонструвати негативні наслідки виробництва споживання через перегляд фільмотеки «Історія речей» («The Story of Stuff»),   пояснювати та критично аналізувати різницю між пасивною, реакційною, конст­рукт­­­ивною та проактивною відповідями підприємств на забруднення, наводити численні приклади успішного екодизайну, впровадженого різними фірмами та підприємствами,  пропагувати продукцію з екомаркуванням,  розкривати суть філософії «шести R» на шляху розробки екодизайну продукту; аргументувати актуальність та перспективність нового виду послуг – екологічного сервісу екосистем.

 

Аспірант повинен розробляти рекомендації щодо підвищення екодизайну конкретних виробничих продуктів  на різних етапах  їх життєвого циклу, створювати пілотні екодизайнерські проекти та забезпечувати їх реалізацію і маркетинг