Загальна біотехнологія
(ЗБ)

Курс "Загальна біотехнологія" читається студентам 3-го курсу напряму "Біотехнологія".

У ІІ-семестрі курс передбачає проведення 13 лекцій та 8 лабораторних робіт.

В кінці курсу передбачено проведення іспиту.