Оцінка безпечності харчових продуктів
(ОБХП)

  1. 1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета: ознайомлення студентів з критеріями безпеки харчової продукції та їх гігієнічним нормуванням, небезпекою забруднень хімічної природи та принципами їх нормування в харчовій продукції.

Завдання: полягає у теоретичній підготовці студентів з питань:

  1. Ксенобіотики і контамінанти в харчовій продукції: канцерогенні речовини, пестициди, мінеральні добрива, нітросполуки, мікотоксини, радіонукліди, сполуки важких металів.
  2. Забруднення речовинами які використовуються у тваринництві, гігієнічний контроль за якістю кормів та продуктів харчування.
  3. Харчові добавки і їх гігієнічне нормування. Токсиметрія харчових добавок.
  4. Нормативні документи, що регламентують систему управління безпечністю харчових продуктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: критерії  безпеки харчової продукції та їх гігієнічним нормуванням та особливості системи управління безпечністю харчових продуктів;

    вміти: застосовувати на практиці нормативні документи, що регламентують систему управління безпечністю харчових продуктів.