Землевпорядна експертиза
(Землевпорядна експертиза)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Всього 144 год. 3 кредита з них лекцій 16 год., лаб. 48 год. Форма контролю іспит 9 семестр.

Мета і завдання курсу “Землевпорядна експертиза” – дати студентам відповідні теоретичні знання про державну землевпорядну експертизу, отримати навики з практичного здійснення державної землевпорядної експертизи земельно-кадастрової документації.

Студенти повинні знати:

·        нормативні вимоги, методику та порядок здійснення державної землевпорядної експертизи усіх видів земельно-кадастрової документації.

Студенти повинні вміти:

  • самостійно здійснювати землевпорядну експертизу будь-яких видів землевпорядних проектів, земельно-кадастрової документації, а також на вимоги судів для вирішення земельних спорів, готувати висновки державної землевпорядної експертизи.