Нанохімія
(НХ)

 

Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього

годин

Кількість

Кредитів

Лекції,

(год.)

Практичних, (год.)

Індивідуаль-на робота, (год)

Самостійна робота (год.)

Розрахункові,

графічні робо-ти (семестр)

 

Курсові роботи (семестр)

Залік

(семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

5

9

198

5,5

17

17

-

164

-

-

 

9-


У провідних університетах світу при підготовці для студентів-матеріалознавців зараз впроваджуються вивчення навчальних дисциплін, які так чи інакше пов’язані з нанотехнологією. Особливе місце серед нанонаук займає «Нанохімія», оскільки хімічні методи широко використовуються для одержання різноманітних наноматеріалів.
В курсі розглядаються основні досягнення дослідників у галузі нанотехнології та прогнози спеціалістів на наступне десятирічя. Розглядаються такі основні сучасні досягнення і положення, як: проблеми і методи сучасної хімії, хімії твердого тіла, застосування фізичних методів для дослідження твердих неорганічних речовин, термічний аналіз, дефекти в кристалах і нестехіометрію, тверді розчини, оптичні властивості тощо.
Завдяки своїй міждисциплінарності Нанохімія дозволяє систематизувати і поглибити знання, здобуті студентами при вивченні попередніх курсів: «Фізична хімія», «Колоїдна хімія», «Фізичні методи дослідження», «Неорганічна хімія», «Хімія високомолекулярних сполук», «Хімія напівпровідників» і ін.