Основи зоології
(ОЗ)

Нормативний курс «Основи ботаніки та зоології» викладається на першому курсі (в першому навчальному семестрі) студентам спеціальності 6.010102 – «Початкова освіта» факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. Для вивчення навчальної дисципліни студентами відведено 72 години (2 кредити ECTS) загального обсягу, з них на вивчення розділу «Зоологія» - 36 год (1 кредит ECTS). На вивчення розділу "Зоологія" відведено 9 год. лекційних, 9 лабораторних та 18 год. самостійної роботи.