Молекулярна біологія
(Молекулярна біологія)

Для студентів напрямів "Біологія" та "Біотехнологія"

 

Курс читається:

для студентів напряму "Біологія"  - у 5-му семестрі.

для студентів напряму "Біотехнологія" - у 6-му семестрі.

 

Загальний обсяг – 108 год.

з них: лекцій – 28 год.

лабораторних:

для студентів напряму "Біологія"  – 22 год.

для студентів напряму "Біотехнологія" – 18 год.

 

індивідуальна робота

для студентів напряму "Біологія"  – 1 год.

для студентів напряму "Біотехнологія" – 8 год.

 

самостійна робота:

для студентів напряму "Біологія"  – 57 год.

для студентів напряму "Біотехнологія" – 54 год.

 

Форма підсумкового контролю:                                               іспит