Генетика
(Генетика)

Для студентів напрямів «Біологія», «Агрономія»

Курс читається у 4-му семестрі

Загальний обсяг: «Біологія» - 162 год.

«Агрономія»  - 108 год.

з них: лекцій - 30 год.

лабораторних

«Біологія» - 30 год.

«Агрономія» - 16 год.

практичних

«Біологія» - 16 год.

індивідуальна робота

«Біологія» - 4 год.

«Агрономія» - 2 год.

самостійна робота

«Біологія» - 82 год.

«Агрономія» - 60 год.

 

Форма підсумкового контролю - іспит