Основи охорони праці
(Основи охорони праці)

Для студентів напрямів «Біологія», «Геодезія, картографія та землеустрій», «Агрономія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Курс читається:

для студентів напрямів «Біологія», «Геодезія, картографія та землеустрій» - у 5-му семестрі;

для студентів напрямів «Агрономія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» - у 7-му семестрі

Загальний обсяг для напрямів:

«Біологія» - 72 год.

«Геодезія, картографія та землеустрій» - 108 год.

«Агрономія» - 54 год.

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» - 90 год.

з них: лекцій - 24 год.

індивідуальна робота  - 10 год.

самостійна робота:

напрями:

«Біологія» - 38 год.

«Геодезія, картографія та землеустрій» - 74 год.

«Агрономія» - 20 год.

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» - 56 год.

Форма підсумкового контролю - іспит