Сучасні досягнення в біології
(Сучасні досягнення в біології_1)

Для студентів напрямів "Біологія";
Курс читається:
для студентів напрямів "Біологія" у 7-му семестрі;
Загальний обсяг годин:
"Біологія" - 72 год;
з них: лекцій - 14 год;
самостійна робота - 55 год;
індивідуальна робота - 3 год.
Форма підсумкового контролю - залік