Молекулярно-фізіологічні основи адаптогенезу у рослин
(адаптогенез)

Для студентів напрямів "Біологія";
Курс читається:
для студентів напрямів "Біологія" у 7-му семестрі;
Загальний обсяг годин:
"Біологія" - 72 год;
з них: лекцій - 24 год;
самостійна робота - 38 год.
Форма підсумкового контролю - залік