Земельні ресурси
(Земельні ресурси)

Характеристика навчальної дисципліни - дисципліна самостійного вибору студента
Загальна кількість годин (за кредитно-модульною системою) - 126 год. (3,5 кредитів) з них:
- лекцій - 16 год.
- практичних робіт - 44 год.
- індивідуальна робота - 4 год.
- самостійна робота - 62 год.

Форма контролю - екзамен

Мета викладання дисципліни

Мета навчальної дисципліни “Земельні ресурси” – вивчити  структуру земельних угідь України та Чернівецької області, їх розміщення, стан і продуктивність; вміти давати оцінку земельного фонду на основі комплексу критеріїв, які всебічно характеризують земельні ресурси, в тому числі на основі статистичних показників.

Завдання вивчення дисципліни

Завдання полягає в тому, що студент повинен знати основні положення про види земельних ресурсів з метою управління їх якістю.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 

студент повинен знати:

-  види земельних ресурсів та їх розподіл за територіями;

-  структуру земельних угідь територій та методики їх оцінки;

-  характеристики земельних угідь різних видів і їх зміни під впливом господарської діяльності людини;

-  деградаційні процеси, які можуть проходити на землях, критерії і нормативи їх оцінок;

-  природні кризові явища, що впливають на якісний стан земельних ресурсів;

-  види картографічного і статистичного матеріалів для характеристики земельних ресурсів;

-  особливості управління земельними ресурсами в різних умовах.

студент повинен вміти:

-  давати оцінку якісного стану земельних ресурсів різних видів;

-  характеризувати стан земельних ресурсів на основі картографічного і статистичного матеріалів;

-  визначати земельно-ресурсний потенціал територій;

- складати заходи з управління земельними ресурсами території