Законодавче забезпечення кадастрової нерухомості
(Законодавче забезпечення кадастрової нерухомості)

Законодавче забезпечення кадастру нерухомості.
Нормативний курс. Виклад матеріалу дисципліни здійснюється в 9 семестрі.
Всього годин - 162 год.
Кількість кредитів - 4,5
з них:
- лекцій - 32 год.
- семінарських занять - 4 год.
- практичних занять - 32 год.
- самостійних занять - 94 год.

Форма контролю - залік

Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни “Законодавче забезпечення кадастру нерухомості” – на­дати студентам відомості про теоретичні та методологічні основи кадастрових робіт в системі державної реєстрації прав на нерухоме майно

Завдання вивчення дисципліни:

-        розкрити законодавчо-нормативну базу сучасного кадастру нерухомості;

-        викласти основні правові засади створення і ведення містобудівного кадастру;

-        сформулювати основи проблем здійснення операцій з нерухомим майном та проблеми запровадження державної реєстрації прав на нерухоме майно;

-        розкрити суть концептуальної моделі організації і управління кадастром нерухомості;

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

знати:

-        законодавчо-нормативну базу кадастру нерухомості;

-        основні правові засади створення і ведення містобудівного кадастру;

-        систему побудови концептуальної моделі організації управління кадастром нерухомості;

вміти:

-        використовувати дані Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

-        застосувувати законодавчо-нормативну базу для проведення робіт з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

розуміти:

-        питання проведення  робіт щодо інвентаризації земель;

-        суть концептуальної моделі організації і управління кадастром нерухомості;

-        переваги створення Єдиної системи реєстрації