Ландшафтно-екологічна практика
(ecopraktik)

Ландшафтно-екологічна практика

Загальна кількість годин - 162 год.,  кредитів - 4,5
Лабораторних занять - 108 год.
Лекції - 8 год.
Самостійної роботи - 46 год.
Семінарських занять - не передбачено
Практичних занять  - не передбачено

Форма підсумкового контролю - іспит