Карантинні організми і захворювання
(карантин)

Мета курсу: засвоєння теоретичних знань та практичних навичок щодо карантину як системи заходів з попередження завезення та розповсюдження шкідливих організмів і збудників захворювань рослин та тварин.

На основі вивчення курсу студент повинен знати:

  • значення карантину рослин та тварин, основні терміни та поняття;

  • завдання, функції та структуру Державних служб з карантину рослин та тварин;

  • основні закони та нормативні документи, що визначають функціональні обов’язки карантинних служб;

  • Основні положення про центральну науково-дослідну карантинну лабораторію, зональні карантинні лабораторії, обласні та міські карантинні лабораторії (структура, функції, права та обов’язки лабораторій;

  • Порядок проведення фітосанітарної та ветеринарної експертиз та оформлення відповідної документації;

  • перелік організмів, що мають карантинне значення в Україні; особливості морфології, біології та розповсюдження організмів, що мають карантинне значення в Чернівецькій обл., заходи боротьби з ними.

студент повинен вміти:

  • здійснити відбір зразків підкарантинних матеріалів; оформити супровідну етикетку та направлення відповідного взірця.

  • визначити зараженість матеріалів карантинними та іншими шкідливими організмами (комахами, кліщами, нематодами, збудниками грибкових, бактеріальних та вірусних захворювань, насінням бур”янів;

  • визначити найпоширеніші на території Чернівецької обл. види карантинних орг-мів;

 • провести реєстрацію зразків, що надходять в лабораторію, оформити протокол та висновки експертизи