Загальна екологія
(Загальна екологія)

Загальна екологія (та неоекологія)
Нормативна дисципліна
Цикл природничо-наукової підготовки
234 год./6,5 кредита
Лекцій 64 год.
Лабораторних занять 34 год.
Семінари 18 год.
Самостійної роботи 129 год.
Індивідуальної роботи 7 год.
Форма підсумкового контролю : іспит