Виробнича педагогічна практика
(Виробнича педагогічна практика)

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

10 семестр 
Тривалість - 8 тижнів 
Всього - 432 год. 
Кредитів -12 
Форма контролю - диференційований залік

Мета виробничої педагогічної практики – закріпити знання студентів зі спеціальності, психолого-педагогічних дисциплін та методики викладання екології для їх використання у професійній педагогічній діяльності. Важливим є вивчення досвіду виховної роботи у школах, коледжах і технікумах у навчальний та позаурочний час.

Завдання практики:

- поглиблення і розширення знань, набутих студентами в процесі вивчення психолого-педагогічних і теоретичних дисциплін із спеціальності, застосування їх у виконанні конкретних педагогічних завдань;
- формування у студентів-практикантів психолого-педагогічних і методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін;
- вироблення вмінь організації основних форм навчання у навчальних закладах, застосування сучасних технологій і методик навчання;
- формування вмінь професійного та педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
- виховання досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.