Управління якістю та технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
(Управління якістю с/г)

Навчальна дисципліна читається для студентів 3 курсу спеціальності 6.090101 спеціальності "Агрохімія та грунтознавство".

Всього годин- 162
кількість кредитів- 4,5
лекції (год)- 32
практичні (год)- 32
семінарські (год)- 16
індивідуальна робота (год)- 16
самостійна робота (год)- 66
форма контролю- іспитМета і завдання курсу – навчальна дисципліна "Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва" спрямована на формування у студентів ґрунтовних теоретичних знаннь, практичних навичок методичних основ стандартизації та сертифікації продукції рослинництва; раціонального використання продукції рослинництва, визначення її якості, оперативного пошуку і застосування на виробництві чинних стандартів. Програма ґрунтується на вивченні державних нормативних актів, чинних стандартів і законів щодо сільського господарства.

Навчальна дисципліна "Технологія зберігання та первинної переробки продукції рослинництва" спрямована на формування спеціалістів зі знанням повного процесу виробництва продукції рослинництва, яке не завершується збиранням, а потребує продовження - технології післязбиральної обробки, зберігання і переробки. За умови сезонного виробництва лише якісне збереження і переробка продукції забезпечують цілорічне харчування людині, тваринництву -корми, галузям переробної промисловості - сировину.

Студент повинен знати:

-         теоретичні основи стандартизації, управління якістю та сертифі­кації продукції рослинництва;

-         методи визначення та управління якістю;

-         показники якості, що закладені у чинних стандартах на різні види продукції;

-          перспективи розвитку стандартизації та сертифікації в Україні;

-         технологію післязбиральної обробки зернової, технічної, плодоовочевої продукції;

- основні принципи зберігання продукції рослинництва - свіжої та переробленої;

- методики визначення якості: зернових різного цільового призначення, олійних, зернобобових, круп'яних;

- біологічні (фізіологічні) особливості кожної рослинницької продукції як об'єкта зберігання;

-  особливості продукції рослинництва як об'єктів переробки;

-  основи технологій переробки рослинницької продукції;

-  особливості готової (переробленої) продукції як об'єктів зберігання.

Студент повинен вміти:

-         користуватись навчальною, методичною та науковою літературою;

-         застосовувати різні методи визначення якості продукції, різні види контролю на виробництві, чинні стандарти та здійснювати підготовку продукції до сертифікації;

-         рекомендувати технологію післязбиральної обробки зернової маси, яка надходить після збирання;

- складати план робіт, визначати потреби в автотранспорті, машинах первинної, вторинної та спеціальної обробки, тарі;

- визначати потребу в сховищах, складати план закладання зерна різного цільового призначення в сховища;

-  здійснювати контроль за післязбиральною обробкою та зерновою продукцією у процесі тривалого зберігання;

- визначати терміни і способи збирання, післязбиральної обробки врожаю технічних культур;

- контролювати якість сировини технічних культур (цукробурякової, олійної, лубоволокнистої);

- визначати терміни збирання, складати графіки реалізації, закладання на зберігання чи переробки плодоовочевої продукції;

- здійснювати контроль у процесі тривалого зберігання овочів, плодів, ягід;

- здійснювати контроль якості готової продукції.