Картування грунтів
(Карт 306)

Дисципліна самостійного вибору ВНЗ
Курс - 3
Семестр - 6
Кількість годин всього - 180
Кредитів - 5
Годин лекцій - 30
Годин практичних - 48
Годин індивідуальних - 2
Вид заключного контролю - іспит