Біологія ґрунтів
(Біологія ґрунтів)

Мета і завдання дисципліни. Головною метою курсу "Біологія ґрунтів" є ознайомлення студентів з розмаїттям живого світу ґрунту та усвідомлення ними функцій окремих груп біоти в ґрунтових процесах, мікробіологічних циклах основних хімічних елементів, важливих для живлення рослин; а також набуття практичних навичок по дослідженню ґрунтових організмів.

 Як результат вивчення "Біології ґрунтів" студент повинен знати:

  • детальну характеристику основних груп ґрунтової біоти та основні закономірності функціонування біологічної системи ґрунтів у цілому;
  • роль кожної групи у ґрунтових процесах, трансформації органічної речовини та перетворенні біофільних елементів;
  • мікробіологічні цикли  карбону, нітрогену, фосфору, феруму, сульфуру, алюмінію та мангану;
  • особливості функціонування біологічних асоціацій ґрунтів різних типів.

 

Студент повинен вміти:

  • визначати показники біологічної активності ґрунтів;
  • описувати і визначати представників різних груп ґрунтової біоти;
  • виділяти, описувати і кількісно враховувати ґрунтові мікроорганізми;
  • визначати активність процесів розкладання рослинних залишків;
  • визначати біоту, що бере участь у ґрунтотворних процесах та в окремих ланках трансформації біогенних елементів.