Агрохімсервіс
(Агрохімсервіс)

Курс - 4

Семестр - 8
Всього годин - 126
Кількість кредитів - 3,5
Лекції - 16
Практичних - 28
Самостійна робота - 82
Форма контролю - Екзамен

Метою вивчення є оволодіння теоретичними основами агрохімічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств, товаровиробника, формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану ґрунтів і результатів застосування засобів хімізації.

Студент повинен знати:

- основи організації та економіки підприємств сфери агрохімсервісу;

- менеджмент і маркетинг виробництва і застосування засобів хімізації;

- виробничі відносини;

- інформаційну основу бази даних товаровиробників;

- методику складання програм надання послуг для агрохімічного забезпечення та обслуговування;

- методику обґрунтовування технологій застосування нових добрив та елементів технологій вирощування культур;

- аналіз, планування і прогнозування агрохімічного забезпечення та обслуговування товаровиробників;

- методику визначення агрохімічної, економічної та екологічної ефективності агрохімічного забезпечення та обслуговування.

Студент повинен уміти:

- організувати і проводити паспортизацію земель, їх моніторинг, ефективно застосовувати нові агрохімікати та елементи технологій вирощування культур;

- організовувати роботу агрохімічних лабораторій, обласних держаних проектно – технологічних центів охорони родючості ґрунтів і якості продукції, пунктів хімізації, підрозділів сфери агрохімічного сервісу;

- використовувати результату менеджменту і маркетингу для розширення послуг, агрохімічного забезпечення та обслуговування, визначати і завойовувати ринок та партнерів;

- укладати договори на постачання, збереження і застосування агрохімікатів;

- застосовувати експрес діагностику й інформаційні системи;

- контролювати програми моніторингу ґрунтів, умови зберігання, транспортування і внесення добрив і засобів захисту рослин;
-  проводити оцінку ефективності і якості застосування агрохімікатів і послуг, роботи підприємств сфери агрохімічного сервісу з урахуванням екологічного стану навколишнього середовища.