Біологія, розділ "Ботаніка"
(екоБот)

Метою викладання дисципліни є формування у студентів стійких знань про особливості будови, функціонування рослин та різноманітність рослинного світу.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із закономірностями розвитку та будови рослин, їх походженням, з основними положеннями систематики рослин, їх значенням в житті людини.


p