Колоїдна хімія
(Колоїдна хімія)

1.1. Мета викладання дисципліни

Освоїти основні поняття фізико-хімічної науки про дисперсні системи. Відмінності та спільні риси фізико-хімії гомогенних та мікрогетерогенних систем, характеристика особливостей колоїдного стану речовини і основних законів, які описують властивості речовини в дисперсному стані.

Дати основні поняття фізико-хімічної науки про дисперсні системи. Показати відмінності та спільні риси фізико-хімії гомогенних та мікрогетерогенних систем, дати характеристику особливостям колоїдного стану речовини і основних законів, які описують властивості речовини в дисперсному стані.

Підкреслити велику роль в розвитку колоїдної хімії українських вчених А.В.Думанського, Ф.Д.Овчаренка, роботи їх наукових шкіл. Дати характеристику сучасному станові та перспективам розвитку науки про колоїди, підкреслити роль інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України.

Охарактеризувати роботи українських вчених, які працюють в наукових напрямках колоїдної хімії.

 

                                  1.2.Завдання вивчення дисципліни

Навчити розуміти роль поверхневих явищ та законів, що їх описують. Давати оцінку впливу поверхнево-активних речовин в процесах регулювання властивостями міжфазної поверхні.

Давати оцінку адсорбційним явищам на межі рідина – повітря, рідина – тверде тіло, газ – тверде тіло. Адсорбція в наближенні утворення мономолекулярного та полімолекулярного шару. Вплив фізико-хімічної природи адсорбата та адсорбента на адсорбційні явища. Застосування адсорбційних явищ в техніці, медицині. Прояв адсорбційних явищ в природі. Оптичні, молекулярно-кінетичні та електричні властивості дисперсних систем, розуміти їх роль в фізико-хімічних системах. Методи регулювання стійкістю дисперсних систем з допомогою фізико-хімічних факторів.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент

у процесі вивчення дисципліни 

Вміти давати оцінку стійкості дисперсних систем, виходячи із фізико-хімічного стану їх поверхні. Прогнозувати вплив фізико-хімічних факторів на стійкість дисперсних систем. Вибирати оптимальні умови щодо регулювання стійкістю різних за природою дисперсних систем, які зустрічаються в природі та техніці.