Мікологія
(Мікологія)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год./3 кредити ECTS, із них:
Лекцій: - 24 год.
Лабораторних занять: 32 год.
Індивідуальна робота: 8 год.
Самостійна робота: 44 год.
Форма підсумкового контролю: екзамен (4 семестр).

Мета курсу – сформувати систему здатностей та вмінь щодо сучасного розуміння об’єму грибів, їх місця в сучасних системах, ідентифікації грибів, поширення та значення цих грибів в природі та житті людини

Завдання курсу-

1) сформувати уявлення про різноманітність, загальні ознаки справжніх грибів та грибоподібних організмів, про їхнє походження і еволюційні зв’язки з іншими групами організмів, особливості життєвих циклів, а також значення у природних біотопах та людській діяльності;

2) сформувати систему умінь щодо ідентифікації грибів на різних рівнях (від відділу до виду включно) та принципів їх класифікації;

3) за результатами ідентифікації об’єктів на рівні мікротаксонів визначати місце грибів в сучасних вітчизняних та світових класифікаційних системах;

4) сформувати уявлення про механізми та шляхи ураження рослин та тварин грибами;

5) сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні аспекти дослідження грибів, галузі застосування та значення цих знань для вирішення завдань в інших фундаментальних і прикладних науках, для майбутньої професійної орієнтації.

 

Студент повинен знати:

- загальні ознаки справжніх грибів та грибоподібних організмів, про їхнє походження і еволюційні зв’язки з іншими групами грибів, особливості життєвих циклів, а також значення у природних біотопах і для людини.

 

Студент повинен вміти:

- використовуючи визначники вітчизняних та провідних світових серій, проводити ідентифікацію справжніх грибів  та грибоподібних організмів;

- за результатами видової ідентифікації використовуючи сучасні системи справжніх грибів та грибоподібних організмів, виявляти місце об’єкта у системі та його родинні зв’язки.