Квантова хімія
(Квантова хімія)

Квантова хімія. Всього 216 год.

Шифр дисципліни:

Курс ІІ, сем 4 – 75 год; на тиждень – 5 год (лекц.2 – практ. 3)

                                                        6 кредитів (іспит)

Обов’язкова 

АНОТАЦІЯ

Квантова хімія служить основою теоретичних уявлень сучасної хімії як при описі будови хімічних сполук, так і при поясненні поведінки цих сполук у хімічних реакціях і при дії на них зовнішніх полів.

В свою чергу квантова хімія використовує як фундамент квантову механіку (механіку мікрочастинок: електронів, протонів, нейтронів, атомів, молекул), яка враховує хвильові властивості мікрочастинок. Окрім того, квантова хімія використовує класичну теорію будови речовини і велике число експериментальних даних, що існують в хімії і одержані узагальненням експериментального матеріалу.

Вивчення квантової хімії дає можливість отримати уявлення про різні властивості і явища такі як спектри (оптичні, електронний парамагнітний резонанс, ядерний магнітний резонанс), магнітна і електрична характеристика речовин, реакційна здатність молекул, протікання хімічних реакцій і каталіз.