Кафедра екології та біомоніторингу

(Куратор системи дистанційної освіти кафедри - Т. В. Морозова)

Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
Методологія та організація наукових дослідженьSelf enrolment
Моніторинг довкілляSelf enrolment
Нормування антропогенного навантаженняSelf enrolmentInformation
Основи біотехнологіїInformation
Основи екобіотехнологіїInformation
Основи екології (для напряму 6.040105 - гідрометеорологія)Information
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ для студентів напряму підготовки - геодезія, картографія та землевпорядкуванняInformation
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ для студентів напряму підготовки - туризмInformation
Основи екології для студентів напряму підготовки 6.090101 – АгрономіяSelf enrolment
Основи екології для студентів напрямів: 6.070501 - географія, 6.070502 - економічна і соціальна географіяInformation
Основи екології для студентів небіологічних спеціальностейSelf enrolmentInformation
Основи наукової діяльностіSelf enrolment
Охорона праці в галузіSelf enrolment
Педагогіка і методика викладання екологіїInformation
Переддипломна практика
Природоохоронне інспектування
Проблеми фітоінвазійSelf enrolment
Соціальна екологіяInformation
Стресостійкість організмівSelf enrolmentInformation
Сучасні методи екологічних дослідженьInformation